Now showing items 1-2 of 2

  • Aproximación al discurso referido en el habla infantil 

   Gallucci, María José; Pinto, Yanira (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2017)
   En aquest treball estudiem l’ús del discurs referit en la parla infantil. Descrivim l’estil directe, l’estil indirecte i les cites onomatopeiques des d’una perspectiva sintacticopragmàtica en una mostra de 28 ...
  • Usos de porque en el habla infantil: Implicaciones del desarrollo de la complejidad sintáctica 

   Enríquez Martínez, Iván (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2019)
   El procés d’adquisició i desenvolupament de les construccions complexes en la parla infantil és un tema d’interès creixent en la bibliografia especialitzada, tant per les seves implicacions teòriques com pràctiques. En ...