Now showing items 1-1 of 1

    • Teoría genésica de las estructuras sintácticas 

      Garcerán Infantes, Erundina (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida; Universitat de Lleida. Departament d'Anglès i Lingüística; Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Àrea de Filologia, 2007)
      El present treball, sense pretendre ser un estudi acabat de totes les estructures sintàctiques de la llengua, intenta oferir una explicació profunda i convincent dels fonaments i les causes que originen aquestes estructures, ...