Now showing items 1-1 of 1

    • Valores semántico-pragmáticos de aún 

      Ferrari, Laura D.; Giammatteo, Mabel (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2016)
      Els diccionaris i les gramàtiques solen distingir entre aún temporal i aun amb valors de tipus modal-concessiu. Segons aquesta caracterització, el primer és commutable per todavía i porta accent gràfic mentre que el segon ...