Now showing items 1-1 of 1

    • Aproximación al discurso referido en el habla infantil 

      Gallucci, María José; Pinto, Yanira (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2017)
      En aquest treball estudiem l’ús del discurs referit en la parla infantil. Descrivim l’estil directe, l’estil indirecte i les cites onomatopeiques des d’una perspectiva sintacticopragmàtica en una mostra de 28 ...