Now showing items 1-1 of 1

    • ¿Una palabra o dos? Una aproximación experimental a la homonimia en español 

      López Cortés, Natalia; Horno Chéliz, María del Carmen (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2022)
      Aquest treball aporta noves dades sobre la interpretació i processament de l’homonímia en espanyol. Els objectius són delimitar el concepte teòric de la homonímia i oferir dades experimentals sobre com es processen aquestes ...