DBA Center (Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris)

Permanent URI for this community

El centre DBA agrupa un conjunt d’investigadors provinents de diferents àrees científiques: química, biologia, farmàcia, enginyeria agronòmica i ciència i tecnologia dels aliments. És grup especialitzat en la investigació i transferència de tecnologia de la Universitat de Lleida, que estructura les seves capacitats tecnològiques en l’àmbit de les tecnologíes de la alimentació i químiques. [Més informació]

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 1 of 1