Màster en Enginyeria Industrial

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de màster en Enginyeria Industrial de l'Escola Politècnica Superior [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  Open Access
  Proyecto Ejecutivo de Red de Calor. Municipio de Falset, Tarragona
  (2022-09) Peguera Mallol, Eduard
  El Ayuntamiento desea implantar una red de calor para climatizar varios edificios municipales que tienen horarios complementarios, como son los educativos y los deportivos. Este proyecto contempla la instalación de un sistema para suministrar calor y agua caliente sanitaria (ACS) en: la Escuela Antoni Vilanonova, guardería ‘Llar d’Infants l’Espígol’, pabellón deportivo y vestuarios campo de futbol municipal. En la actualidad parte de estos equipamientos tienen instalaciones obsoletas que se abastecen a partir de carburantes fósiles. Los programas de sostenibilidad impulsados por el Ayuntamiento persiguen la sustitución progresiva de este tipo de calderas por otros equipos que funcionen con energías renovables, por este motivo considera oportuno impulsar este proyecto que implementará a medida que se agote la vida útil de los equipos en funcionamiento, o bien, en función de las tendencias en los mercados de la energía.
 • Item
  Open Access
  Diseño de las Instalaciones Eléctricas de un Centro Deportivo
  (2022-09) Seoane Vázquez, David
  El proyecto tiene como objeto el describir, calcular, y justificar, tanto técnica como económicamente, las instalaciones eléctricas de Media y de Baja Tensión de un centro deportivo, así como el diseño del centro de transformación correspondiente. Se ha tenido como referente el cumplimiento de todos los trámites legales a los que están sujetos este tipo de instalaciones, con objeto de obtener los oportunos permisos y licencias ante los organismos correspondientes.
 • Item
  Open Access
  Posta en Marxa d’una Instal·lació d’Assecatge de Cereal
  (2022-07) Ramon Peula, Marcos
  La fàbrica de pinsos Copalme adquirida per VallCompanys ja comptava amb una instal·lació d’assecatge de cereal, però degut a la manca de manteniment al llarg dels anys, aquesta es trobava molt deteriorada, tant a nivell mecànic com elèctric. A més, l’autòmat que s’encarregava de controlar la instal·lació ja no existia al mercat i era impossible trobar recanvis. Degut a que es volia agafar ordi i panís dels pagesos dels voltants, es va decidir que es faria un manteniment de la instal·lació i una posta en marxa canviant l’autòmat per un més actual amb el que un cop estigués en marxa, la resta de la fàbrica es podria integrar tot en un PLC. A part d’aquests objectius, també s’han planejat actuacions de millora, que es duran a terme un cop la fàbrica estigui totalment rehabilitada per a poder combinar la instal·lació d’assecatge, tant per com sitges d’emmagatzematge de reserva per si a la fàbrica fes falta stock de matèria prima, com per a poder assecar panís per després ésser utilitzat durant el procés d’elaboració de pinso, com per a poder ésser transportat per camions cap a altres fàbriques de VallCompanys.
 • Item
  Open Access
  Technical analysis of the industrialization process of a product
  (2021-09) Resa Pérez, Víctor
  El treball desenvolupa la teoria darrera l'organització de la producció d'un producte industrial, guiant al lector de forma simple i metòdica a través de les diferents etapes a seguir per portar a terme aquesta tasca de manera exitosa. L'aplicació de la metodologia proposada s'exemplifica amb la planificació de la fabricació del nou model de contenidor de residus urbans de l'empresa catalana Ros Roca.
 • Item
  Open Access
  Anàlisi teòric de l’efecte de polarització de l’aigua per a la producció d’hidrogen
  (2020-10) Regany Vendrell, Desideri
  S'analitza el fenòmen de la polarització de la molècula d'aigua per tal de definir els requisits necessaris per a la ruptura de l'enllaç mitjançant un camp elèctric d'alt voltatge per a la producció d'hidrogen i oxigen.