Màster universitari en Enginyeria Industrial

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de màster universitari en Enginyeria Industrial de l'Escola Politècnica Superior [Més informació del màster]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Open Access
  Study of lateral-torsional buckling in truss beams and lattice portal frames
  (2023-07) Alòs Pascual, Pau
  In this work, we used a FEM software to study the buckling in truss structures. In the study, we considered different models of truss definitions, changing the boundary conditions and the load type, using a point load or distributed load. The software we used was ConSteel 16, a FEM software for structural analysis and design. To check if the FEM software worked properly, we used published experimental results of testing real trusses, and verified that the results obtained by the FEM software when modelling these trusses, under the same boundary and load conditions, were close enough to the experimental results. Then we used this software to get the critical instability load for the studied structures, and compared the ones obtained following Eurocode 3. We used the FEM software to optimize lattice portal frames. The optimized structures that we get were much lighter than the original ones designed according to the Eurocode 3. The main conclusions that we got was that the standards oversize the profiles in trusses, only considering the compressed chord on the buckling analysis, and not the whole structure. In these standards, we also missed the method to calculate the critical axial force or critical bending moment, so we needed to search for methods in other sources. The FEM software is a really good substitute to analyse the instability in different kind of structures. They allow a very accurate results in a short calculation time, for complex structures, in that using another method would be impossible.
 • Item
  Open Access
  Ús de refrigeració bifàsica per a aplicacions microelectròniques: estat de l’art i disseny experimental
  (2023-07) Camarasa Falip, Jaume
  La situació energètica actual no és gens esperançadora de cara al futur, degut a que la demanda d’energia (sobretot en termes d’electricitat) augmenta anualment i les seves principals fonts són d’origen no renovable. Davant d’aquest panorama, és molt important apostar per les energies renovables i impulsar la recerca per tal d’investigar nous sistemes que permetin reduir al màxim la demanda energètica d’avui en dia. Paral·lelament, és sabut que el consum d’energia dels centres de dades ha crescut de forma desmesurada en els darrers anys, motivat principalment per la desproporcionada quantitat d’aparells electrònics amb connexió a Internet, immensa necessitat d’emmagatzematge de dades i per la gran digitalització del nostre dia a dia. Conseqüentment, pren vital importància trobar solucions urgentment. En les darreres dècades, s’han dut a terme moltes investigacions en el camp de la refrigeració microelectrònica, sobretot en fluids que treballen en estat líquid (també anomenats monofàsics). No obstant, ens els últims anys la tendència és experimentar en fluids bifàsics, ja que l’extracció de calor, degut al canvi de fase de líquid a gas, és molt major. Simultàniament, una branca del grup de recerca SEMB (Sustainability in Energy, Machinery and Buildings) de la Universitat de Lleida que investiga la transferència de calor en sistemes microelectrònics ha focalitzat la seva investigació en refrigeració monofàsica, arribant a registrar diverses patents. Les seves investigacions, dutes a terme de fons provinents tant de projectes nacionals com d’europeus, han estat encarades en la cerca de tecnologies que permetin una gran uniformitat de temperatura en sistemes on la distribució de càrrega tèrmica és tot el contrari (tant en el camp de les CPU com el de les CPV). De forma paral·lela a l’explicat anteriorment, i degut al gran potencial energètic, des del grup SEMB es decideix fer un pas més en la recerca i apostar pels sistemes de refrigeració bifàsica. Per tant, i arribats en aquest punt, és necessari començar a documentar-se i assajar experimentalment en refrigeració bifàsica.
 • Item
  Open Access
  Modelling of a circular economy based mobile industrial plant to produce Compressed Earth Blocks (CEB) for building applications
  (2023-07) Martí Cuberes, Pau
  Construction is one of the largest resource exploiters, being involved in a wide variety of sectors. The process of construction generates little perceptible damage to the environment, but greatly increases the deterioration of the global ecological footprint and thus the environmental impact. As a result, it is considered to be one of the most polluting human activities. Building materials have a heavy carbon footprint by damaging the climate, especially due to the embodied carbon. Embodied carbon [1] is the carbon dioxide (CO₂) emissions associated with materials and construction processes (material extraction, transport to manufacturer, manufacturing) throughout the whole lifecycle of a building or infrastructure. Materials production such as cement, steel, aluminium, glass, and insulation materials are big responsible of it. That production also involves chemical processes, releasing additional greenhouse gases. Different strategies have already been considered to reduce such emissions. The Programme for Energy Efficiency in Buildings (PEEB) published in 2021 [2] a working paper presenting key facts on embodied carbon, as well as practical strategies to reduce it.
 • Item
  Open Access
  Proyecto Ejecutivo de Red de Calor. Municipio de Falset, Tarragona
  (2022-09) Peguera Mallol, Eduard
  El Ayuntamiento desea implantar una red de calor para climatizar varios edificios municipales que tienen horarios complementarios, como son los educativos y los deportivos. Este proyecto contempla la instalación de un sistema para suministrar calor y agua caliente sanitaria (ACS) en: la Escuela Antoni Vilanonova, guardería ‘Llar d’Infants l’Espígol’, pabellón deportivo y vestuarios campo de futbol municipal. En la actualidad parte de estos equipamientos tienen instalaciones obsoletas que se abastecen a partir de carburantes fósiles. Los programas de sostenibilidad impulsados por el Ayuntamiento persiguen la sustitución progresiva de este tipo de calderas por otros equipos que funcionen con energías renovables, por este motivo considera oportuno impulsar este proyecto que implementará a medida que se agote la vida útil de los equipos en funcionamiento, o bien, en función de las tendencias en los mercados de la energía.
 • Item
  Open Access
  Diseño de las Instalaciones Eléctricas de un Centro Deportivo
  (2022-09) Seoane Vázquez, David
  El proyecto tiene como objeto el describir, calcular, y justificar, tanto técnica como económicamente, las instalaciones eléctricas de Media y de Baja Tensión de un centro deportivo, así como el diseño del centro de transformación correspondiente. Se ha tenido como referente el cumplimiento de todos los trámites legales a los que están sujetos este tipo de instalaciones, con objeto de obtener los oportunos permisos y licencias ante los organismos correspondientes.