Any: 2021 Quadern 2 : Desigualtat socioespacial i pobresa a Lleida

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Open Access
    Zoom Interdisciplinari. 2 (2021). Desigualtat socioespacial i pobresa a Lleida
    (Càtedra Obra Social “la Caixa” d’Estudis sobre Desigualtats Socials, 2021) Bellet, Carme; Macià Amorós, Jaume; Allepuz i Capdevila, Rafael; Enciso Rodríguez, Joan Pere; Pelegrí Viaña, Xavier; Mata Romeu, Anna; Pastells Peiró, Roland
    El fet que a Lleida existeixin desigualtats econòmiques i socials ens convida a realitzar una anàlisi sobre aquesta circumstància per poder fer una diagnosi més real i rigorosa sobre la situació de la seva ciutadania i dels possibles desequilibris territorials, com poden ser els barris i les seccions de districte de la ciutat. En general, les dades disponibles per dur a terme aquesta anàlisi de la ciutat de Lleida es presenten de forma molt agregada, la qual cosa suposa una limitació important. En el nostre cas utilitzarem dues fonts d’informació que ens ofereix dades desagregades per seccions de districte que procedeixen de l’INE i de l’Ajuntament de Lleida. En el primer cas, es tracta de la sobre els nivells de renda familiar disponible de 2016 i les dades dels Censos de Població, d’edificis i habitatges del 1991, i 2011. En el segon cas, es tracta de la informació procedent dels Recursos socials tramitats pels Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Lleida, del Padró municipal d’habitants i de l’IBI de 2016. Els nostres objectius són conèixer la concentració territorial de la pobresa a la ciutat de Lleida i la desigualtat socioespacial amb aquesta informació disponible, tot i la limitació estadística, valorem que serà suficient per l’elaboració d’un índex sintètic i un atles de la desigualtat socioespacial. La visualització de les diferències en els nivells de vida i en el gaudi d’oportunitats per desenvolupar la pròpia vida, tant a nivell individual com familiar i col·lectiva, es presenta com una eina de coneixement extraordinàriament valuosa. Una eina que, des del compromís de situar la cohesió social com un dels principis bàsics inspiradors de l’actuació municipal, volem posar al servei de la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans, especialment els més necessitats. L’informe que presentem s’inscriu en la col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida. En aquesta ocasió es presenten els següents resultats: • L’Atles sociodemogràfic i socioeconòmic: 1991, 2011 i 2016 (apartat 3) • L’índex de desigualtat de Lleida (apartat 4)