Any: 2023 Quadern 4 : Renda bàsica, cap a un dret universal?

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Open Access
    Zoom Interdisciplinari. 4 (2023). Renda bàsica, cap a un dret universal?
    (Càtedra Obra Social “la Caixa” d’Estudis sobre Desigualtats Socials, 2023) Lladonosa Latorre, Mariona; Roldán, Encarna; Raventós, Daniel; Enciso Rodríguez, Joan Pere; Medina Foussadier, Dolores; Martínez Tinaut, Aida; Castells Casanovas, Guillem; Raventós, Sergi; Garzón Espinosa, Eduardo
    Els textos que apareixen en aquest quart quadern de ZOOM INTERDISCIPLINARI són un recull de les intervencions dels ponents de la Jornada sobre Renda i de la Jornada Emancipació, Joventut i Desigualtats, totes dues organitzades per un grup de professors i professores de la Universitat de Lleida, així com de les aportacions de dos dels membres d’aquest grup. La suma de totes les aportacions suposa una visió general sobre la renda bàsica, una perspectiva multidisciplinària que enriqueix el debat al voltant d’aquesta prestació, que és atractiva en el plantejament i en els objectius, però que alhora constitueix un repte important pels canvis d’orientació política, de gestió administrativa i de cultura socioeconòmica que implicaria. La renda bàsica universal planteja reptes importants a un sistema econòmic neoliberal, però també requereix un gran un canvi de mentalitat, individual i grupal, perquè no estem acostumats que totes les persones rebin una renda pel sol fet de ser ciutadanes. Les interpel·lacions de fons no són fàcils d’acceptar, perquè xoquen amb molts estàndards de pensament, organització i presa de decisions que no es qüestionen, tot i que els resultats que se’n segueixen són perjudicials per a una bona part de la població. D’allò de què no hi ha dubte és que, davant els actuals nivells de desigualtat social, econòmica i cultural, que aboquen un grup no gens menyspreable de la població a la pobresa crònica i a l’exclusió social, i davant el repte que suposa la innovació tecnològica en tots els àmbits de la nostra vida, especialment en el treball, cal plantejar alternatives.