Now showing items 1-1 of 1

    • Mengen igual les persones fumadores que les no fumadores? 

      Mazcaray Lalueza, Laura (2014)
      Introducció: Diversos estudis mostren una associació entre els patrons d’alimentació i el consum de tàbac, on s’ha pogut observar un consum menys saludable d’aliments i nutrients entre les persones fumadores (Elizondo & ...