Now showing items 1-1 of 1

    • Les adaptations cinématographiques de La petite Fadette de George Sand 

      Solé Castells, Cristina (Edicions de la Universitat de Lleida, 2016)
      Aquest article es centra en l’estudi de les tres adaptacions televisives que hom conserva de la novel·la de George Sand La petite Fadette [La Fadeta] realitzades a França, tot comparant-les amb la versió original creada ...