Now showing items 1-1 of 1

    • Aspectes metodològics del treball empíric en morfologia verbal 

      Creus, Imma (Universitat de Lleida, 1997)
      La redacció d'aquest article parteix d'una re flexió de l'autora sobre aspectes metodològics aplicats en els treballs que estudien alguns dels aspectes de la morfologia verbal, a partir de les mancances detectades a l'hora ...