Now showing items 1-2 of 2

  • Estudi de restauració d'una cambra frigorífica 

   Barbero Rosell, Marina (2020-10)
   La idea del present projecte és implementar una restauració amb tots els canvis necessaris per tornar dur a terme l’activitat de central hortofruticola a ple rendiment, els canvis es basaran principalment en la sensorització ...
  • Test bench design for smart cooling device and implementation in LabVIEW 

   Laguna Benet, Gerard (2017-07)
   En aquest treball es dissenya el banc de proves del projecte europeu STREAMS (Tecnologies intel·ligents per refrigeració activa en microelectrònica avançada). En aquest projecte es dissenya l'espai on es disposarà el banc ...