Now showing items 1-1 of 1

    • Els e-sports a Espanya 

      Gol Parera, Josep (2018)
      Els e-sports són les competicions del segle XXI. Han sorgit al llarg de la dècada del 2000 i en els anys posteriors han augmentat considerablement. En la societat de l’oci en que estem, cada cop hi ha més competidors, ...