Now showing items 1-1 of 1

    • Àmbits de gestió de la desescalada del Covid-19 

      Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica (Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica, 2020-06)
      Aquests àmbits corresponen a les regions sanitàries excepte en el cas de la regió de Barcelona, regió que es subdivideix en tres àmbits diferents