Now showing items 1-12 of 12

  • A queuing theory model for cloud computing 

   Vilaplana Mayoral, Jordi; Solsona Tehàs, Francesc; Teixidó Torrelles, Ivan; Mateo, Jordi; Abella i Pons, Francesc; Rius Torrentó, Josep Maria (Springer Verlag, 2014-04)
   The ability to deliver guaranteed QoS (Quality of Service) is crucial for the commercial success of cloud platforms. This paper presents a model based on queuing theory to study computer service QoS in cloud computing. ...
  • Avaluació de la dieta d'una mostra de pacients fumadors i no fumadors 

   Villalonga Serra, C. Neus (2013)
   Les principals causes de mortalitat en el món són les malalties cardiovasculars, les malalties respiratòries i el càncer. Entre els factors de risc que predisposen a l’individu a patir aquestes malalties s’hi situen el ...
  • Educació nutricional en nens de 7 anys a l'escola CEIP Miquel Baró de Seròs. Una proposta metodològica. 

   Llamas Carvajal, Iris (2014)
   L’obesitat infantil ha augmentat considerablement en els últims anys a Espanya i el nostre país s’ha convertit en un dels capdavanters en aquesta patologia per darrera d’Estats Units. Per aquest motiu, és molt important ...
  • Estudi observacional sobre hàbits en estudiants de la Universitat de Lleida 

   Saltiveri Llena, Marta (2015-06)
   Introducció: Els hàbits alimentaris i d’altres tipus es poden canviar modificant rutines i fent educació nutricional i psicològica. Els hàbits més reconeguts en joves són l’alimentació, seguit del consum d’alcohol i tabac ...
  • H-PC: a cloud computing tool for supervising hypertensive patients 

   Vilaplana Mayoral, Jordi; Solsona Tehàs, Francesc; Abella i Pons, Francesc; Cuadrado, Josep; Teixidó Torrelles, Ivan; Mateo, Jordi; Rius Torrentó, Josep Maria (Springer Verlag, 2015)
   Hypertension or high blood pressure is a condition on the rise. Not only does it affect the elderly but it is also increasingly spreading to younger sectors of the population. Treating it involves exhaustive monitoring of ...
  • Influència del consell nutricional en pacients en tractament de deshabituació tabàquica per minimitzar l'augment de pes 

   Llobet Burgués, Marta (2013)
   El consum de tabac és causa de pèrdua de salut i la primera causa de mort prematura prevenible en els països desenvolupats. Deixar de fumar aporta grans beneficis per a la salut però hi ha un fet que fa que moltes persones ...
  • Management of Cloud systems applied to eHealth 

   Vilaplana Mayoral, Jordi (Universitat de Lleida, 2015-09-10)
  • Mengen igual les persones fumadores que les no fumadores? 

   Mazcaray Lalueza, Laura (2014)
   Introducció: Diversos estudis mostren una associació entre els patrons d’alimentació i el consum de tàbac, on s’ha pogut observar un consum menys saludable d’aliments i nutrients entre les persones fumadores (Elizondo & ...
  • Psicofarmacología y drogodependencias. Una respuesta docente en estudiantes de medicina 

   Abella i Pons, Francesc; Samper Villar, X.; Blanco Florit, A. (Asociación Española de Estudio en Drogodependencias (AESED), 2002)
   Se ha diseñado una asignatura optativa y de libre elección, para estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Universitat de Lleida. El actual curso académico ha sido el cuarto que se viene realizando dicha asignatura. ...
  • S-PC: An e-treatment application for management of smoke-quitting patients 

   Vilaplana Mayoral, Jordi; Solsona Tehàs, Francesc; Abella i Pons, Francesc; Cuadrado, Josep; Alves, Rui; Mateo, Jordi (Elsevier, 2014)
   The main objective ofthis paper is to present a new program thatfacilitates the management of people who want to quit smoking, implemented through an e-treatment software called S-PC (Smoker Patient Control). S-PC is a ...
  • Seguimiento y control de pacientes fumadores en proceso de deshabituación mediante SMS. Una experiencia en e-salud 

   Abella i Pons, Francesc; Vilarasau, Assumpció; Cuadrado, Josep; Solsona Tehàs, Francesc; Alves, Rui; Vilaplana Mayoral, Jordi; Serra, Joan (Asociación Española de Estudios en Drogodependencias, 2014)
   El consumo de tabaco continúa siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad. El proceso terapéutico para abandonar el tabaco consiste en la desintoxicación física de la nicotina y en el mantenimiento de la abstinencia ...
  • The cloud paradigm applied to e-Health 

   Vilaplana Mayoral, Jordi; Solsona Tehàs, Francesc; Abella i Pons, Francesc; Filgueira, Rosa; Rius Torrentó, Josep Maria (BioMed Central, 2013)
   Background: Cloud computing is a new paradigm that is changing how enterprises, institutions and people understand, perceive and use current software systems. With this paradigm, the organizations have no need to maintain ...