Repositori Obert UdL

The institutional repository collects, manages, disseminates and preserves publications in open access derived from the academic and research activity of the University of Lleida.

 

Recent Submissions

Item
Open Access
Redisseny d'un tren de sembra per una sembradora de cereals a raig
(2023-09) Vidal Aran, Jordi
L’objectiu principal d’aquest projecte es desenvolupar un prototip existent d’un tren de sembra per una sembradora fabricada específicament a un client en particular i realitzar-li un redisseny per a que pugui ser incorporat en un xassís de la marca de sembradores Solà, d’aquesta manera es podrà obtenir la comercialització d’aquesta. Prèviament en el redisseny es duran a terme tots els estudis necessaris per la seva validació en termes d’esforços i es seleccionaran i afegiran tots els elements comercials requerits en el disseny CAD. El conjunt del tren de sembra haurà de ser resistent i fiable, preservant al mateix temps la seva funcionalitat. Aquest tren de sembra incorporarà com a destacada innovació la bota, inexistent en el mercat i destinada a sembrar a raig amb cereals estàndard, herbacis i llegums, però la llavor del blat de moro no estarà contemplada per la sembra en aquest cas.
Item
Open Access
Genetic predictor of racing abilities and capability in foals using DNA markers
(2023) Fabra Soler, Judith
Aquest estudi té la intenció de proporcionar tant als criadors com als compradors una eina sensible i precisa per a predir la capacitat de carrera del cavall Pura Sang Anglès independentment de la seva edat. Comunament, es verifica el pedigrí juntament amb els mèrits competitius dels familiars, però la genètica d'un individu generalment roman desconeguda. Aquest projecte té com a objectiu garantir que el potencial de l’animal testat no estigui limitat per la seva genètica. Després d'una investigació bibliogràfica minuciosa, s'han trobat marcadors d'ADN actualitzats i després s'ha dissenyat un protocol per diferenciar variants genètiques. S'han comparat els resultats entre grups control (cavalls àrabs i pirinencs catalans), cavalls d'esport i pura sang velocistes. Els marcadors escollits són una inserció SINE del promotor de la MSTN, que regula el desenvolupament del múscul esquelètic; dos SNP al gen ACTN3, que té un paper clau en la contracció muscular (ACTN3 g.1104G>A i ACTN3 c.2334C>T) i el BIEC2-808543 al cromosoma 3, que està significativament associat amb el desenvolupament d'osteocondrosi i osteocondritis dissecant (OCD) en cavalls (lesió que moltes vegades els impedeix participar en competicions d'alt rendiment). Els resultats van mostrar que la inserció de MSTN només es va detectar en pura sang, la qual cosa que significa que ja van ser seleccionats positivament per la seva musculatura; el resultat del marcador OCD va ser favorable per als cavalls d'esport, inclosos els pura sang, que tenien la freqüència més baixa de l'al·lel associat al risc de lesionar-se, però va prevaler en els cavalls detir, com s'esperava (l'OCD està associat amb races pesades, entre altres factors); els al·lels ACTN3 g.1104G>A van ser igualment prevalents en els tres grups i els resultats d'ACTN3 c.2334C>T no van confirmar la preferència de l'al·lel T als cavalls àrabs en comparació dels pura sang. No obstant això, com a conclusió, els marcadors elegits segueixen sent una bona opció per diferenciar entre els cavalls Pura Sang Anglès que serien bons velocistes dels que podrien ser millors per al salt, per exemple, en lloc d'usar-los per a comparar una raça front una altra.
Item
Open Access
Cacut: UX study case per a la creació d'una app per fomentar el consum de cultura i art a Lleida entre el públic jove
(2023-09) Aguiló Travé, Laura
La meva motivació principal per desenvolupar aquest projecte va sorgir un dia al Museu Nacional d'Art Modern i Contemporani de Corea a la ciutat de Seül. Estava fent una visita en una de les seves exposicions temporals quan el moment eureka que feia temps que esperava va arribar: Crear una aplicació per poder fomentar el consum d’art i cultura entre el públic jove. Poder tindre una eina que englobi activitats, exhibicions i esdeveniments relacionats amb el món artístic podria ser una solució tangible perquè els joves trobin tots els mitjans disponibles per consumir cultura; i donat que actualment vivim en el món de la sobre informació, és cada vegada més important despertar l’interès del jovent creant una plataforma que fomentin i integri les demandes d’aquest àmbit. Aleshores, després de considerar en quina àrea hauria de dirigir l’aplicació, la meva primera idea va ser Catalunya. Però, després d’analitzar el context cultural i artístic de Catalunya, em vaig adonar que enfocar-ho en la ciutat de Lleida i àrees del voltant, tindria més impacte inicial i seria un bon començament per un projecte que podria expandir-se en un futur.
Item
Open Access
Rehabilitació i estudi patològic d'un edifici unifamiliar entre mitgeres
(2023-09) Farré Alba, Jennifer
Ens trobem amb un habitatge unifamiliar entre mitgeres (PB + 3), en el municipi de Torrefarrera, Lleida. Les entitats de l'ajuntament ens encarreguen executar un projecte per rehabilitar l'edifici i realitzar un canvi d'ús i convertir l'habitatge en una escola de música. Pel mal estat de l'habitatge, a causa de la desocupació prolongada, es porta a cap un estudi patològic i es troben les solucions més adients per intervenir les patologies. Per dur a terme l'escola de música es fa una proposta que continua amb les normatives vigents que regulen les condicions que han de complir les escoles de música.
Item
Open Access
Anàlisis del disseny gràfic de les portades d’àlbums de música pop, una comparativa entre España i Corea del Sud
(2023-09) Guiu Ocaña, Anna
Els objectius d’aquest treball final de grau són diversos i es centren en la investigació i comparació del disseny gràfic de portades d’àlbums de música pop a Corea i Espanya. A més es busca l’elaboració d’un disseny amb l’estil de cada país. A continuació, es detallen els objectius específics d’aquest projecte: Analitzar i comparar els estils de disseny gràfic d’ambdós països, tenint en compte tots els elements gràfics de les portades. Revisar els antecedents històrics i culturals de la música pop a Espanya i Corea, i considerar les influències culturals i artístiques que han tingut en el disseny de les portades d’àlbums. Examinar l’evolució del disseny gràfic en la indústria musical al llarg del temps, destacant les tendències actuals d’aquest àmbit. Elaborar dos dissenys de portades d’àlbums de música pop, un amb l’estil Espanyol i l’altre amb el Coreà, utilitzant les tècniques i tendències identificades en la investigació. Amb aquests objectius, s’espera aconseguir una comprensió més profunda del disseny gràfic de portades d’àlbums de música pop en Espanya i Corea, i la seva relació amb la cultura i història d'ambdós països. A més a més, es busca demostrar la importància del disseny gràfic en la indústria musical i la seva capacitat per a influir en la percepció i recepció de la música per part del públic.