El CLA és un Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya. Els projectes de recerca més recents que s'han dut a terme des del CLA han estat relacionats amb el tema del multilingüisme i de la interculturalitat en l’educació secundària i terciària. En termes més generals, el CLA s'ha centrat principalment en el desenvolupament de la consciència lingüística i la competència comunicativa dels aprenents multilingües, el perfil i la formació dels professors no nadius d'anglès com a llengua estrangera, la introducció de l'anglès com a llengua vehicular, el desenvolupament de la competència intercultural i els efectes de la internacionalització en el multilingüisme a l'ensenyament superior. [Més informació]

Recent Submissions