Publicacions resultants de projectes de recerca finançats pel Horitzó 2020 de la Unió Europea, recollides en el Projecte OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research in Europe) que promou l'accés obert a Europa. [Més informació] Horitzó 2020 és el nou programa de finançament de la UE per a la recerca i la innovació, s'executa des del 2014 fins al 2020. [Més informació]

Recent Submissions

View more