El grup es planteja un abordatge genètic dels mecanismes que regulen les vies de senyalització cel·lular activades pel proto-oncogen Ret, i la seva regulació pel putatiu supressor tumoral Sprouty. Com a eina fonamental utilitza línies de ratolins mutants generats per recombinació homòloga. Els estudis abasten camps diversos com el desenvolupament renal i del sistema nerviós perifèric, o la biologia de tumors d'origen neuroendocrí. [Més informació].

Recent Submissions