Recent Submissions

  • Els problemes de l’Alícia en el país de les meravelles 

    Folguera, Carles; Folguera, Joan; Mayoral, Irene; Roures, Mª Carmen (2015)
    Fitxa d'activitats on es treballen els següents continguts: palíndrom,corba de Peano (fractals), mesura (en milímetres, centímetres, nombres decimals, i construcció de cossos geomètrics), atzar i estratègies de càlcul.