L’Institut de Ciències de l’Educació acull equips de formadors orientats a satisfer les necessitats de formació del professorat d’infantil, primària i secundària. Els formadors que composen aquests equips han rebut formació específica dels diferents programes del Departament d’Ensenyament i del propi ICE. Estan composats per professorat universitari i no universitari amb una dilatada experiència professional i, tot sovint, presenten iniciatives i projectes educatius diversos. [Més informació]

Collections in this community

Recent Submissions

  • Els problemes de l’Alícia en el país de les meravelles 

    Folguera, Carles; Folguera, Joan; Mayoral, Irene; Roures, Mª Carmen (2015)
    Fitxa d'activitats on es treballen els següents continguts: palíndrom,corba de Peano (fractals), mesura (en milímetres, centímetres, nombres decimals, i construcció de cossos geomètrics), atzar i estratègies de càlcul.