El grup estudia els mecanismes moleculars implicats en la proliferació, diferenciació i migració cel.lular, així com la homeostasi de calci, en cèl.lules diferenciades i tumorals i el seu impacte en processos com l'establiment de les connexions nervioses, la progressió tumoral i patologies cardíaques. [Més informació].

Recent Submissions