El Grup de recerca estudia les bases cel·lulars i moleculars de les malalties neuromusculars i, particularment, de l'esclerosi lateral amiotrófica. S'estan desenvolupant, diverses línies de treball com l'excitotoxicitat mediada per receptors de glutamat en les motoneurones espinals, l'implicació de la neuroinflamació i de l'autoinmunitat en la patogènesis ELA o bé la plasticitat a les connexions neuromusculars. El principals models utilitzats són l'embrió de pollastre i animals transgènics amb malaltia de la motoneurona. [Més informació].

Recent Submissions