Grup multidisciplinari format per metges de diferents especialitats, farmacèutics de diferents especialitats i diplomats en infermeria. El Grup pretén avaluar l'eficàcia, la seguretat i l'eficiència de la tecnologia mèdica lligada a l'ús de medicaments, ja sigui com a prevenció o tractament de malalties. També s'enfoca en l'anàlisi dels patrons d'utilització de medicaments com a punt de partida per aconseguir la seva aplicació racional. [Més informació].

Recent Submissions