ls investigadors del grup, de formació multidisciplinar, en psicologia clínica i medicina, convergeixen en l'interès per la recerca de les bases biològiques de la personalitat i dels seus trastorns. Partint del models de recerca en personalitat de tipus biològico-factorial s'investiga la relació de la personalitat amb el sistema endocrí (hormones gonadals) i el sistema nerviós central (neurotransmissors i polimorfismes genètics). La investigació actual es centra en les relacions de la personalitat impulsivo-desinhibida amb la neurotransmissió monoaminèrgica neural (noradrenalina, dopamina, serotonina i MAO), tan a nivell bioquímic (neurotansmissors i metabolits) com a nivell de genètica molecular (MAO-A, AR1, AR2, DRD4, COMPT, 5-HTTLPR, 5-HTTVNTR). [Més informació].

Recent Submissions