La línia de recerca del Grup va dirigida a l'estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars que regulen la supervivència i la mort neuronal, així com a l'anàlisi de determinats aspectes relacionats amb el desenvolupament del sistema nerviós i que podrien intervenir, també, en determinades situacions patològiques, com són les malalties neurodegeneratives. Especial atenció a l'anàlisi cel·lular i molecular de la mort natural (programada) de neurones en el sistema nerviós central i perifèric, en particular de les motoneurones, així com la regulació del creixement axonal i de la sinaptogènesi. Així mateix, especial èmfasi en el paper dels factors tròfics en la modulació dels processos esmentats. [Més informació].

Recent Submissions