L'activitat es centra en el desenvolupament de mètodes per a l'anàlisi sistèmic de processos metabòlics. En aquest sentit, i dins del que es coneix com a biologia de sistemes, actualment es treballa en l'anàlisi de principis de disseny en processos metabòlics. Actualment, s'està analitzant la resposta adaptativa del llevat a estrès tèrmic i la biosíntesi de complexos Fe-S. D'altra banda, s'estan desenvolupant mètodes per a estudiar l'optimització de processos metabòlics, tant en aplicacions biotecnològiques com en l'estudi de l'evolució d'aquests sistemes. [Més informació].

Recent Submissions

View more