Treballs de fi de màster en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior [Més informació del màster]

Recent Submissions

 • Developing a board game recommender engine using Linked Data 

  Castellà Ponsarnau, David (2015-09)
  L’objectiu principal del treball és la familiarització amb eines de programació d’alt nivell, l’aprententatge de tècniques i conceptes que rodegen els paradigmes de la web semàntica i linked data i també la implementació ...
 • Design of a Semantic and Holistic Architecture for Sensor Data Integration 

  Corchero Rodríguez, Aitor (2014-09)
  To date, Semantic Sensor Web research and development has focused on establishing common techniques and practices that homogenize how to discover sensors, collect their data, integrate them, extract information from them, ...
 • Estudi d'esquemes de signatura per a Smart Meters 

  Risco Amigó, Santiago (2014-09)
  Els anomenats Smart Meters són mesuradors del consum d'electricitat, que tenen com objectiu implementar un sistema de mesura automàtic i eficient que permeti realitzar facturacions molt més acurades de l'ús d'electricitat ...
 • Outfit recommendation system 

  Sanfeliu Prat, Robert (2013-09)
  Sistema de recomanació de conjunts de roba basat en conjunts de roba creats per una comunitat de persones interessades en la moda. Detecció de peçes de roba similars aplicant tècniques de clustering sobre dades obtingudes ...
 • Plataforma de integración laboral para personas con discapacidad 

  Ruiz Chacón, Miquel (2014-06)
  Desarrollo de una plataforma de integración laboral para personas con discapacidad. El proyecto surge de la necesidad de un cliente real. La solución tecnológica utilizada ha consistido en un portal web con arquitectura ...