Guies i tutorials de suport a l'aprenentatge, la docència i la investigació. Contenen recursos web rellevants i accés als recursos electrònics més significatius per àmbits temàtics, així com informació sobre l'ús de serveis i recursos. També podeu consultar les diverses activitats i sessions de formació d'usuaris i d'autoformació que s'ofereixen des de l'SBD.

Recent Submissions

View more